SK (N)
 

Medzinárodné a medzidrážne záležitosti

 
 

Ubereinkommen uber die Abrechnung im Verein Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltugen nebst Ausfuhrungsbestimmungen, Gultig vom 1.12.1931, (+ Nachdruck 1939)

 

Ubereinkommen uber die Beforderung aussergewohnlicher Sendungen, Gultig vom 1. Februar 1938 ab

 

Übereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Behälter im Bereich des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Gültig vom 1.1.1935 an.

 

Übereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Guterwagen im Bereiche des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Gültig vom 1.1.1935 an.

 

Übereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Personen und Gepäckwagen im Bereiche des Vereins Mittel europäischer Eisenbahnverwaltungen (VPU), gültig vom 1.10.1938 an

 

Übereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Personen und Gepackwagen im Bereiche des Vereins Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen, Gültig vom 1.10.1938 an.

 

Ubereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Personen und Gepackwagen im internationalen Verkehr, Ausgabe Nizza, Gultig vom 1.10.1938 an.

 

Ubereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Personen und Gepackwagen im internationalen Verkehr,Ausgabe Nizza, Gultig vom 1.10.1938 an

 

Übereinkommen uber die gegenseitige Benutzung der Personen- und Gepäckwagen im internationalen Verkehr, RIC, Ausgabe Budapest, gültig vom 1.1.1955

 

Ubereinkommen uber Erstattungen aus dem Personen-und Gepäckverkehr, Gultig vom 1.10.1928

 

Übereinkommen zum Betriebsreglement des Vereins Deutsche Eisenbahnverwaltungen, Gültig vom 1.7.1914. Berlin 1914

 

Ubersicht uber die Internationalen Verbände auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens, Aufgestellt nach dem Stande vom 1.1.1933

 

UIC - Activities Report 1993-1994. Paríž, 1. kvartál 1995

 

UIC - Geschäftsbericht 1993-1994. Paríž, 1. kvartál 1995

 

UIC - Kodex, 413, VE, Internationaler Eisenbahnverband, I- Personenverkehr und Gepäckbeforderung

 

UIC - Kodex, 564-2, VE. Internationaler Eisenbahnverband, IV- Betriebsfuhrung

 

UIC - Kodex, 568, VE. Internationaler Eisenbahnverband, IV- Betriebsfuhrung

 

UIC, Internationaler Eisenbahnverband, oktober 1999

 

UIC, Organisation der weltweiten Zusammenarbeit der Bahnunternehmen. April 2003

 

UIMC, Internationaler Verband der Bahnärztlichen Dienste über 50 Jahre, 1948 - 2004

 

Úmluva o jízdních výhodách, výnos min.žel. č.7754-III-3, 6.3.1920

 

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9.5.1980, pl. od 1.5.1985

 

Úmluva o vzájemném užívání nákladních vozů v mezinárodní dopravě (R.I.V.), vydáno ve Strese. 1921

 

Úmluva o vzájemném užívaní nákladních vozů v mezinárodní dopravě, (RIV), pl.od 1.1.1930

 

Úmluva o vzájemném užívání nákladních vozů v mezinárodní dopravě, pl.od 1.1.1925, vyd. Perugia, RIV

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky