SK (N)
 

Dopravná politika

 
 

Almanach dopravy 2003/2004. Slovakia Transport. Bratislava 2003, II.vyd.

 

Almanach dopravy 2003/2004. Slovakia Transport. Bratislava 2003, II.vyd.

 

Almanach dopravy 2005. Slovakia Transport. Bratislava 2005, III.vyd.

 

Databanka Dopravnej sústavy SR, Správa pre kontrolný deň, H 301.05-71, B časť. Žilina, jún 1998

 

EUROCOMBI ´96. Kombinovaná doprava v Európe - 1-medzinárodná konferencia. Príloha ku zborníku prednášok. Preklady prednášok zahraničných autorov, 12-14.3.1996 Piešťany

 

Kostár, P.: Projekt č.102, stratégia rozvoja kombinovanej dopravy v SR, etapa 02, prognóza prepravného trhu KD. 1992

 

Materiály z celoštátnej konferencie o rozvoji dopravy. Bratislava, 2.- 4.12.1958

 

Materiály z celostátní konference o rozvoji dopravy. Bratislava, 2.- 4.12.1958

 

Ministerium für Verkehr Post und Telekommunikationen. Bulletin MDPaT 1996

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Bulletin 2002

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 1997

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 1997

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 1999 - 2000

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 1999 - 2000

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 2001

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ročenka 2001

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ročenka 1998

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Ročenka 1998

 

Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR. Bratislava február 1994

 

Ročenka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rok 1995

 

Ročenka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rok 1995

 

Ročenka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rok 1995

 

Ročenka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rok 1996

 

Ročenka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, rok 1996

 

Smernica pre prepravu jednotiek kombinovanej dopravy, úč.od 1.4.1999

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky