SK (N)
 

Viaceré témy

 

Motorový rušeň T 466.0210 + vozne na prepravu automobilov v žst. Mnichovo Hradiště. Pohľad predobočný. Vľavo vpred

Pohľad od vchod. koľají do Bratislavy východ cez plot do areálu TSS Bratislava východ. Chopperdozátor, M 131.1. Foto:

Bratislava, železn. viadukt na račian. zhl. žst. Bratislava hl. st. nad cestou na Kolibu počas opravy. Pohľad z križov

Elektrický rušeň 363 092-8 pri výjazde z mostu cez Váh pri Trenčíne smerom do Trenčína. Pohľad zpredu. Dve mostné

Elektrický rušeň S 499.1004 s 1 Fa + 1 Da vozňom a os. vozňami za Červeným mostom smerom do Bratislavy hl. st. Pohľa

Motorový rušeň T 444.0298 v portále tunela. Trať Kralupy - Nelahozeves. Pohľad zpredu. Trolej. brána. Foto: M. Hájek

Motorové rušne T 466.0123, 0124, 0219 a 0142 v depe Rakovník. Pohľad zpredu. Vpravo budova rotundy, vľavo pätkový zdv

 Bratislava - ES 499.0 idúca zrejme od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 idúca zrejme od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 idúca zrejme od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Fo

 Bratislava - ES 499.0 s rýchl. na spojke z Ba predm. do Odb Močiar. Vzadu násyp trate Rača - hl. st. a vchod. náv. do Ba predm. od Odb Vinohrady. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchl. na spojke z Ba predm. do Odb Močiar. Vzadu násyp trate Rača - hl. st. a vchod. náv. do Ba predm. od Odb Vinohrady. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchl. na spojke z Ba predm. do Odb Močiar. Vzadu násyp trate Rača - hl. st. a vchod. náv. do B

 Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúci na spojke z Ba predmestie do Odb Močiar. Text: ES 499.008 na odbočke Močiar. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúci na spojke z Ba predmestie do Odb Močiar. Text: ES 499.008 na odbočke Močiar. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúci na spojke z Ba predmestie do Odb Močiar. Text: ES 499.008 na odbočke Močiar. Fo

 Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.0 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Me

 Bratislava - ES 499.1 s os. vlakom idúcim od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.1 s os. vlakom idúcim od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - ES 499.1 s os. vlakom idúcim od zast. Ba Vinohrady do hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Me

 Bratislava - lamačský portál tunelov, pred rovným stojí tunelárska 725 609-2. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 88, COLOR

Bratislava - lamačský portál tunelov, pred rovným stojí tunelárska 725 609-2. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 88, COLOR

Bratislava - lamačský portál tunelov, pred rovným stojí tunelárska 725 609-2. Foto: M. Entner, 17.7.1995. 126 x 88, CO

 Bratislava - S 489.0005 s nákl. vlakom idúca z Ba N. Mesto do hl. st. vychádza z podjazdu trate z hl. st. do Bratislavy Vinohradov. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - S 489.0005 s nákl. vlakom idúca z Ba N. Mesto do hl. st. vychádza z podjazdu trate z hl. st. do Bratislavy Vinohradov. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - S 489.0005 s nákl. vlakom idúca z Ba N. Mesto do hl. st. vychádza z podjazdu trate z hl. st. do Bratislavy V

 Bratislava - T 478.4 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - T 478.4 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mesto. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - T 478.4 s rýchlikom idúcim do zast. Ba Vinohrady od hl. st. na nadjazde nad traťou z hl. st. do Ba Nové Mes

 Bratislava - vchod. návestidlo od východného do Odb Vinohrady. Od Rače vchádza do Odb Vinohrady os. vlak s S 499.0. Foto: Z. Piešová, 1985. 105 x 70, COLOR

Bratislava - vchod. návestidlo od východného do Odb Vinohrady. Od Rače vchádza do Odb Vinohrady os. vlak s S 499.0. Foto: Z. Piešová, 1985. 105 x 70, COLOR

Bratislava - vchod. návestidlo od východného do Odb Vinohrady. Od Rače vchádza do Odb Vinohrady os. vlak s S 499.0. Fot

 Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s S 499.0 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s S 499.0 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s S 499.0 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

 Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s T 669.1 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s T 669.1 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Nákl. vlak s T 669.1 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

 Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Rýchlik s 350 001-4 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1989. 180 x 130

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Rýchlik s 350 001-4 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1989. 180 x 130

Bratislava - výjazd od tunela na Lamač. Rýchlik s 350 001-4 idúci do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1989. 180 x 130

 Bratislava - zárez pred hl. st. Od Lamača prichádza nákl. vlak s S 489.0. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava - zárez pred hl. st. Od Lamača prichádza nákl. vlak s S 489.0. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava - zárez pred hl. st. Od Lamača prichádza nákl. vlak s S 489.0. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

 Bratislava, Červený most. S 489.0 s cisternami v smere do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava, Červený most. S 489.0 s cisternami v smere do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

Bratislava, Červený most. S 489.0 s cisternami v smere do hl. st. Foto: Z. Piešová, 9.1986. 130 x 90

 Bratislava, Červený most. S 499.0 s osobným vlakom (poschodové vozne) v smere do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava, Červený most. S 499.0 s osobným vlakom (poschodové vozne) v smere do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava, Červený most. S 499.0 s osobným vlakom (poschodové vozne) v smere do Lamača. Foto: Z. Piešová, 1986. 130

 Choceň - depo. Pohľ. na remízu s točňou. Vpravo rušeň typu Engerth pri vod. žeriave s lampou, kaďou a nálevkou, pred depom vľ. rušeň triedy IVc StEG, vpravo triedy V StEG. Pers. depa. Foto: Anon., cca 1900. 177 x 127 mm

Choceň - depo. Pohľ. na remízu s točňou. Vpravo rušeň typu Engerth pri vod. žeriave s lampou, kaďou a nálevkou, pred depom vľ. rušeň triedy IVc StEG, vpravo triedy V StEG. Pers. depa. Foto: Anon., cca 1900. 177 x 127 mm

Choceň - depo. Pohľ. na remízu s točňou. Vpravo rušeň typu Engerth pri vod. žeriave s lampou, kaďou a nálevkou, pr

 Depo s trojloď. remízou a par. rušňami. Vedľa nákl. st.s vozňami a dvojkoľ. trať so zastávkou. Vpredu výh. stanovište s dvoma zvonk. návest. a dvojramenné návestidlo. Text: Miškolc. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Depo s trojloď. remízou a par. rušňami. Vedľa nákl. st.s vozňami a dvojkoľ. trať so zastávkou. Vpredu výh. stanovište s dvoma zvonk. návest. a dvojramenné návestidlo. Text: Miškolc. Foto: Kóczány, 1896. 225 x 175

Depo s trojloď. remízou a par. rušňami. Vedľa nákl. st.s vozňami a dvojkoľ. trať so zastávkou. Vpredu výh. stanov

 Elektrický rušeň 131 015-0 s nákl. vlakom (Sav) v priestore vchod. návestidla do Štrby od Východnej schádzajúci v smere na Východnú. Vzadu cesta a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90. COLOR

Elektrický rušeň 131 015-0 s nákl. vlakom (Sav) v priestore vchod. návestidla do Štrby od Východnej schádzajúci v smere na Východnú. Vzadu cesta a zasnežené Tatry. Foto: Z. Piešová, február 1992. 130 x 90. COLOR

Elektrický rušeň 131 015-0 s nákl. vlakom (Sav) v priestore vchod. návestidla do Štrby od Východnej schádzajúci v s

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky