SK (N)
 

OZT

 
 Muž v pracovnom plášti pri práci na hradlových zámkach elektromech. zab. zar. Text: Michal Vícena, zlepšovateľ z Návestných dielní ČSD v Bratislave pri práci. Anon., 7.4.1951. 100 x 80

Muž v pracovnom plášti pri práci na hradlových zámkach elektromech. zab. zar. Text: Michal Vícena, zlepšovateľ z Návestných dielní ČSD v Bratislave pri práci. Anon., 7.4.1951. 100 x 80

Muž v pracovnom plášti pri práci na hradlových zámkach elektromech. zab. zar. Text: Michal Vícena, zlepšovateľ z N

 Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár - vedúci BSP čsl. sov. priateľstva, držiteľ odznaku Najlepší pracovník dopravy pri práci. Anon., cca 1960. 180 x 128

Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár - vedúci BSP čsl. sov. priateľstva, držiteľ odznaku Najlepší pracovník dopravy pri práci. Anon., cca 1960. 180 x 128

Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár

 Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár - vedúci BSP čsl. sov. priateľstva, držiteľ odznaku Najlepší pracovník dopravy pri práci. Anon., cca 1960. 180 x 240

Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár - vedúci BSP čsl. sov. priateľstva, držiteľ odznaku Najlepší pracovník dopravy pri práci. Anon., cca 1960. 180 x 240

Muž v pracovnom pri práci na pravítkovej skrini stavadl. prístroja v stroj. dielni. Text: P. Vincent Pomšahár, čatár

 Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava) v dielni. Text: Člen BSP s. Šverčiča, OZ dielne Bratislava. Anon., cca 1960. 130 x 180

Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava) v dielni. Text: Člen BSP s. Šverčiča, OZ dielne Bratislava. Anon., cca 1960. 130 x 180

Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava) v dielni. Text: Člen BSP s. Šverčiča, OZ

 Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava). Text: Ved. BSP Štefan Šverčič, OZ dielne Bratislava. Anon., cca 1960. 130 x 180

Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava). Text: Ved. BSP Štefan Šverčič, OZ dielne Bratislava. Anon., cca 1960. 130 x 180

Muž v pracovnom pri riadiacom elektromech. prístroji (zrejme zo žst. Trnava). Text: Ved. BSP Štefan Šverčič, OZ dieln

 Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Koľajový žeriav EDK 300 pri demontáži a dva pracovné vlaky. Pohľad v osi koľaje. Foto: M. Entner, leto 1994. 177 x 125, COLOR

Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Koľajový žeriav EDK 300 pri demontáži a dva pracovné vlaky. Pohľad v osi koľaje. Foto: M. Entner, leto 1994. 177 x 125, COLOR

Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Koľajový žeriav ED

 Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Medzi nimi dvaja robotníci pri paličských prácach. Pohľad kolmo na koľaj. Foto: M. Entner, leto 1994. 125 x 178, COLOR

Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Medzi nimi dvaja robotníci pri paličských prácach. Pohľad kolmo na koľaj. Foto: M. Entner, leto 1994. 125 x 178, COLOR

Návestná lávka z konca 19. stor. s vchodovými svetelnými návest. do Bratislavy hl. st. od Rače. Medzi nimi dvaja robo

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky