SK (N)
 

Železničné právo

 
 

258 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 30.9.1993 o železnciach Slovenskej republiky. (Uverejnené v Ž semafore č. 36/93)

 

258 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 30.9.1993 o železnciach Slovenskej republiky. (Uverejnené v Ž semafore č. 36/93)

 

A magyar bunteto torvények határozmányai a vasutak és tavirdákra vonatkozólag. Bécs, 1881

 

Chmelař, A.- Tyl, K.: Komentář k železničnímu zákonu. Praha, 1938

 

Chmelař, A.- Tyl, K.: Komentář k železničnímu zákonu. Praha, 1938

 

Chmelař, A.- Tyl, K.: Komentář k železničnímu zákonu. Praha, 1938

 

Die oesterreichischen Eisenbahngesetze - Sammlung der das Eisenbahnwesen betreffenden Gesetze, Verordnungen und Judikate. 1905

 

Die osterreichischen Eisenbahngesetze und die sonstigen auf das Eisenbahnmesen Bezug habenden Vorschriften. 1894

 

Havelka, J.: Československé železničné právo. Praha, 1922

 

Magyar királyi államvasuti Rendeletek tára. Szeged, 1909, zv. I.

 

Návrh nového zákona o ČSD, úč. od 1.7.1989

 

Návrh zákona o Československých státních dráhách. 1989

 

Pivoňka, J.- Starý, K.: Pracovní právo zaměstnanců železnic a ostatních sektorů dopravy. Praha, 1955, II. dopl.vyd.

 

Roll, V.: Oesterreichische Eisenbahngesetze, Sammlung der auf das Eisenbahnwesen Bezug habenden Gesetze Verordnungen und Judicate. 1886, 2.zv. - 3. časť

 

Rón, K.- Tyl, K.: Zákon o drahách a prováděcí předpisy, stav k 1.III.1957, II. vyd.

 

Rón, K.- Tyl, K.: Zákon o drahách a prováděcí předpisy. Praha, 1957

 

Sbírka zákonů žel. platných v Československé rep.v českém překladě. 1843-1916, 20.roky

 

Schubert, F.- Hlava, I.: Železnice ve styku s veřejnými cestami a silnicemi. Košice, 1930

 

Schubert, F.: Dráhy neveřejné, zemědělské, průmyslové, lesní, důlní a vlečky, se zvláštním zřetelem na zákony a nařízení pl. pro Slovensko a Podkarpatsko s použitím úřed. předp.a výnosů MŽ. Košice, 1931

 

Šťastný, A.- Brynda, E.: Zákon o dráhách, komentář. Praha, 1966

 

Šťastný, A.: Základy československého dopravního práva. Žilina, 1972, Dočasná vysokoškolská uč., 3. dopl. vyd.

 

Uznesenie vlády Slovenskej republiky k programu transformácie a rozvoja železničnej dopravy do roku 2000 zo 4.7.1995, č. 499, č.m.: 2317/1995

 

Vodní stavby na železnici a v jejím sousedství, železnice ve styku s vodními toky a vodním právem. Košice, 1929

 

Zákon 258, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 30.9.1993 o Železniciach Slov.rep.

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 13.7.1994 o zdravotnom poistení železničiarov a o Železničiarskej zdravotnej poisťovni.

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky