SK (N)
 

Depá a dielne

 

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od stanovišťa vedúceho posunu k trubkárni. T 466.2002 + T 334.0. Vľavo roh sk

 ?adca - remíza depa. Šikmý poh?ad zo strany ko?ají od ?adce. Foto: J. Kubá?ek, 14.8.1994. 178 x 120

?adca - remíza depa. Šikmý poh?ad zo strany ko?ají od ?adce. Foto: J. Kubá?ek, 14.8.1994. 178 x 120

?adca - remíza depa. Šikmý poh?ad zo strany ko?ají od ?adce. Foto: J. Kubá?ek, 14.8.1994. 178 x 120

 Bratisl. vých. - st. depo. Rač. str. remízy. Vľ. prieč. remízy a malá vodáreň, v strede býv. objekt tepl. vymýv., vpravo vys. vodáreň. Pred remízou 710 014-2, vod. žeriav. Foto: M. Entner, 10.1995. 177 x 125, COLOR

Bratisl. vých. - st. depo. Rač. str. remízy. Vľ. prieč. remízy a malá vodáreň, v strede býv. objekt tepl. vymýv., vpravo vys. vodáreň. Pred remízou 710 014-2, vod. žeriav. Foto: M. Entner, 10.1995. 177 x 125, COLOR

Bratisl. vých. - st. depo. Rač. str. remízy. Vľ. prieč. remízy a malá vodáreň, v strede býv. objekt tepl. vymýv.,

 Bratislava hl. - depo, koľajisko Skala. Zhlavie koľajiska, betónový cestný nadjazd na Tupého ul. Foto: M. Entner, 25.5.1995 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. - depo, koľajisko Skala. Zhlavie koľajiska, betónový cestný nadjazd na Tupého ul. Foto: M. Entner, 25.5.1995 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. - depo, koľajisko Skala. Zhlavie koľajiska, betónový cestný nadjazd na Tupého ul. Foto: M. Entner, 25.5

 Bratislava hl. - spoj. koľaje z hl. st. do depa a odst. koľajiska. Zimný pohľad z Tupého ul. na miesto odbočenia koľaje na kalváriu. Foto: M. Entner, 1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. - spoj. koľaje z hl. st. do depa a odst. koľajiska. Zimný pohľad z Tupého ul. na miesto odbočenia koľaje na kalváriu. Foto: M. Entner, 1995. 177 x 125, COLOR

Bratislava hl. - spoj. koľaje z hl. st. do depa a odst. koľajiska. Zimný pohľad z Tupého ul. na miesto odbočenia koľa

 Bratislava Nivy. Pohľad na remízu a slobodáreň od koľajiska. T 444.0, vodný žeriav. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na remízu a slobodáreň od koľajiska. T 444.0, vodný žeriav. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x 100

Bratislava Nivy. Pohľad na remízu a slobodáreň od koľajiska. T 444.0, vodný žeriav. Foto: J. Horník, cca 1982. 142 x

 Bratislava vých. - nové depo. El. rušne S 458.0 a S 489.0. Trakč. vedenie. Vzadu piesk. výzbroj. zariad., odstavené rušne, haly. Vpredu koľaj zo Sahary do Odb Vinohrady. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava vých. - nové depo. El. rušne S 458.0 a S 489.0. Trakč. vedenie. Vzadu piesk. výzbroj. zariad., odstavené rušne, haly. Vpredu koľaj zo Sahary do Odb Vinohrady. Foto: Z. Piešová, 1985. 104 x 72, COLOR

Bratislava vých. - nové depo. El. rušne S 458.0 a S 489.0. Trakč. vedenie. Vzadu piesk. výzbroj. zariad., odstavené ru

 Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Piešová, 1986. 130 x 90

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Pieš

 Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Piešová, 1986. 178 x 120

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Piešová, 1986. 178 x 120

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Čelný pohľad od staničných koľají. Foto: Z. Pieš

 Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Rače. Foto: M. Entner, 9.1997. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Rače. Foto: M. Entner, 9.1997. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Rače. Foto: M. Entner,

 Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 3.1997. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Vajnor. Foto: M. Entner, 3.1997. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - dielenská budova v starom depe (trubkáreň). Šikmý pohľad zo stany depa od Vajnor. Foto: M. Entner

 Bratislava východ - remíza v starom depe. Čelný pohľad na brány lode na strane stanice od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Čelný pohľad na brány lode na strane stanice od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Čelný pohľad na brány lode na strane stanice od Rače. Foto: M. Entner, cca

 Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad na fasádu zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad na fasádu zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad na fasádu zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner,

 Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Rače. Foto: M. Entner, cca 1995. 1

 Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Vajnor. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Vajnor. Foto: M. Entner, cca 1995. 178 x 126, COLOR

Bratislava východ - remíza v starom depe. Šikmý pohľad zo strany obce Východné od Vajnor. Foto: M. Entner, cca 1995.

 Bratislava východ - staré depo, budova býv. dezinf. stanice s vodárňou a komínom. Pred ňou štvornápr. cisterna. Vpredu spodok osvetľ. majáku a kopa štrku. Foto: M. Entner, 5.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo, budova býv. dezinf. stanice s vodárňou a komínom. Pred ňou štvornápr. cisterna. Vpredu spodok osvetľ. majáku a kopa štrku. Foto: M. Entner, 5.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo, budova býv. dezinf. stanice s vodárňou a komínom. Pred ňou štvornápr. cisterna. Vpr

 Bratislava východ - staré depo. Býv. personálna kuchyňa pred prestavbou, pohľad od točne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Býv. personálna kuchyňa pred prestavbou, pohľad od točne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Býv. personálna kuchyňa pred prestavbou, pohľad od točne. Foto: D. Pykal, cca 1990. 1

 Bratislava východ - staré depo. Obytná a dielenská budova (personálna kuchyňa a trubkáreň). Šikmý pohľad zo strany koľají od Vajnor. Foto: Z. Piešová, 1986. 128 x 90

Bratislava východ - staré depo. Obytná a dielenská budova (personálna kuchyňa a trubkáreň). Šikmý pohľad zo strany koľají od Vajnor. Foto: Z. Piešová, 1986. 128 x 90

Bratislava východ - staré depo. Obytná a dielenská budova (personálna kuchyňa a trubkáreň). Šikmý pohľad zo stran

 Bratislava východ - staré depo. Pohľ. od točne smer. na kasáreň. V strede olejáreň, za ňou tanky na mazut s vykur. potrubím, vľavo vozne s uhlím a Kirow. Anon., cca 1970. 130 x 90

Bratislava východ - staré depo. Pohľ. od točne smer. na kasáreň. V strede olejáreň, za ňou tanky na mazut s vykur. potrubím, vľavo vozne s uhlím a Kirow. Anon., cca 1970. 130 x 90

Bratislava východ - staré depo. Pohľ. od točne smer. na kasáreň. V strede olejáreň, za ňou tanky na mazut s vykur.

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad k točni z vajnorskej strany. Vpravo olejáreň a plech. hala MDC, prac. vozne Most. Obvodu. Vzadu sídlisko Krasňany a Karpaty. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR.

Bratislava východ - staré depo. Pohľad k točni z vajnorskej strany. Vpravo olejáreň a plech. hala MDC, prac. vozne Most. Obvodu. Vzadu sídlisko Krasňany a Karpaty. Foto: M. Entner, 7.1998. 177 x 125, COLOR.

Bratislava východ - staré depo. Pohľad k točni z vajnorskej strany. Vpravo olejáreň a plech. hala MDC, prac. vozne Mos

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od rač. strany remízy na kasárne. Piesková skládka, osvetľ. maják, vpravo 240. Foto: M. Entner, 3.1996. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od rač. strany remízy na kasárne. Piesková skládka, osvetľ. maják, vpravo 240. Foto: M. Entner, 3.1996. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od rač. strany remízy na kasárne. Piesková skládka, osvetľ. maják, vpravo 2

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od račianskej strany - vpravo plech. hala MDC a vodárne, vzadu remíza, vľavo olejáreň a nákl. vozne MDC. Osvetľ. Majáky. Foto: M. Entner, 1.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od račianskej strany - vpravo plech. hala MDC a vodárne, vzadu remíza, vľavo olejáreň a nákl. vozne MDC. Osvetľ. Majáky. Foto: M. Entner, 1.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od račianskej strany - vpravo plech. hala MDC a vodárne, vzadu remíza, vľavo o

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne k remíze. Vpravo budovy vodární, v strede betón. objekt Kastelán. Osvetľ. majáky. Foto: M. Entner, 5.1996. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne k remíze. Vpravo budovy vodární, v strede betón. objekt Kastelán. Osvetľ. majáky. Foto: M. Entner, 5.1996. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne k remíze. Vpravo budovy vodární, v strede betón. objekt Kastelán. O

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na vodárne. Vľavo remíza a betón. objekt Kastelán. Foto: M. Entner, 1.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na vodárne. Vľavo remíza a betón. objekt Kastelán. Foto: M. Entner, 1.1998. 177 x 125, COLOR

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na vodárne. Vľavo remíza a betón. objekt Kastelán. Foto: M. Entner,

 Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na základy bývalých mazutových tankov. Vpravu roh olejárne, vzadu budovy Vojenských stavieb. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na základy bývalých mazutových tankov. Vpravu roh olejárne, vzadu budovy Vojenských stavieb. Foto: D. Pykal, cca 1990. 125 x 88

Bratislava východ - staré depo. Pohľad od točne na základy bývalých mazutových tankov. Vpravu roh olejárne, vzadu b

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky