SK (N)
 

Stanice a zastávky

 
 Banská Bystrica - výpravná bodova počas výstavby. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Hr. stavba, lešenie. Vpredu koľajisko vo výstavbe zarastené burinou. Foto: Anon., cca 1945. 93 x 90

Banská Bystrica - výpravná bodova počas výstavby. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Hr. stavba, lešenie. Vpredu koľajisko vo výstavbe zarastené burinou. Foto: Anon., cca 1945. 93 x 90

Banská Bystrica - výpravná bodova počas výstavby. Šikmý pohľad zo strany koľají od Zvolena. Hr. stavba, lešenie.

 Bratislava, hl.st., spevňovanie steny nad 5. nástupišťom, lamač. strana. Robotníci v prac. i v rovnošatách, miešačka, drevené lávky, mech. návestidlo. Anon, cca 1950. 225 x 163

Bratislava, hl.st., spevňovanie steny nad 5. nástupišťom, lamač. strana. Robotníci v prac. i v rovnošatách, miešačka, drevené lávky, mech. návestidlo. Anon, cca 1950. 225 x 163

Bratislava, hl.st., spevňovanie steny nad 5. nástupišťom, lamač. strana. Robotníci v prac. i v rovnošatách, miešač

 Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Budova pod lešením. Vpredu nákladné autá. Foto: Anon., cca 1980. 124 x 84

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Budova pod lešením. Vpredu nákladné autá. Foto: Anon., cca 1980. 124 x 84

Bratislava, prvá parostrojná stanica - výpravná budova. Šikmý pohľad z predstaničného priestoru od Rače. Budova po

 Bratislava-Petržalka - cestné priečelie novej staničnej budovy počas výstavby, detail. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 88 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - cestné priečelie novej staničnej budovy počas výstavby, detail. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 88 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - cestné priečelie novej staničnej budovy počas výstavby, detail. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 88

 Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Časť nového koľajiska, stav. stroje. Foto: M. Entner, 5.11.1996. 178 x 125, COLOR

Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Časť nového koľajiska, stav. stroje. Foto: M. Entner, 5.11.1996. 178 x 125, COLOR

Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Časť nového koľajiska,

 Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 126 x 89, COLOR

Bratislava-Petržalka - koľajové priečelie novej staničnej budovy a perón počas výstavby. Foto: M. Entner, 3.11.1996.

 Bratislava-Petržalka - nástupište a koľajová pláň počas výstavby. Staveb. stroje. V pozadí stará budova a rozostav. nová budova. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 178 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - nástupište a koľajová pláň počas výstavby. Staveb. stroje. V pozadí stará budova a rozostav. nová budova. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 178 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - nástupište a koľajová pláň počas výstavby. Staveb. stroje. V pozadí stará budova a rozosta

 Bratislava-Petržalka - provizórne dvojkoľajné koľajisko, stará výpravná budova, v pozadí novostavba novej stanice. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 178 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - provizórne dvojkoľajné koľajisko, stará výpravná budova, v pozadí novostavba novej stanice. Foto: M. Entner, 3.11.1996. 178 x 126, COLOR

Bratislava-Petržalka - provizórne dvojkoľajné koľajisko, stará výpravná budova, v pozadí novostavba novej stanice.

 Bratislava-Petržalka - rozostavaná nová výpravná budova, vpravo stará výpravná budova. Foto: D. Selecký, začiatok mája 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - rozostavaná nová výpravná budova, vpravo stará výpravná budova. Foto: D. Selecký, začiatok mája 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - rozostavaná nová výpravná budova, vpravo stará výpravná budova. Foto: D. Selecký, začiatok

 Bratislava-Petržalka - strážny dom pri zhlaví na Rajku s prerušenou koľajou na Rajku. Robotníci a stavebné stroje pri práci. Foto: D. Selecký, máj 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - strážny dom pri zhlaví na Rajku s prerušenou koľajou na Rajku. Robotníci a stavebné stroje pri práci. Foto: D. Selecký, máj 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - strážny dom pri zhlaví na Rajku s prerušenou koľajou na Rajku. Robotníci a stavebné stroje pr

 Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od Rajky. Vedľa novopoložené polia trate do Kittsee. Foto: D. Selecký, máj 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od Rajky. Vedľa novopoložené polia trate do Kittsee. Foto: D. Selecký, máj 1996. 182 x 110

Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od Rajky. Vedľa novopoložené polia trate do Kittsee. Fo

 Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od ÚNS s vlakom MÁV. Pláň pre nové koľajisko so staveb. dvorom. Foto: D. Selecký, cca 1992. 182 x 108

Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od ÚNS s vlakom MÁV. Pláň pre nové koľajisko so staveb. dvorom. Foto: D. Selecký, cca 1992. 182 x 108

Bratislava-Petržalka - úsek starej trate pri vchod. návestidle od ÚNS s vlakom MÁV. Pláň pre nové koľajisko so stav

 Bratislava-Petržalka. Vpravo el. rušeň 240 121-4 s 2 os. vozňami, vedľa vľavo stará výpr. budova, staveb. dvor, žeriavy, perón. hrana pri vytrh. koľaji, vpr. osvetľ. stĺpy, vzadu cest. nadjazd. Paneláky. Foto: D. Selecký, cca 1995. 181 x 108

Bratislava-Petržalka. Vpravo el. rušeň 240 121-4 s 2 os. vozňami, vedľa vľavo stará výpr. budova, staveb. dvor, žeriavy, perón. hrana pri vytrh. koľaji, vpr. osvetľ. stĺpy, vzadu cest. nadjazd. Paneláky. Foto: D. Selecký, cca 1995. 181 x 108

Bratislava-Petržalka. Vpravo el. rušeň 240 121-4 s 2 os. vozňami, vedľa vľavo stará výpr. budova, staveb. dvor, žer

 Budova konskej železnice v Bratislave s lešením počas pamiatkovej obnovy. Pohľad od križovatky. Anon., 15.9.1990. 240 x 173.

Budova konskej železnice v Bratislave s lešením počas pamiatkovej obnovy. Pohľad od križovatky. Anon., 15.9.1990. 240 x 173.

Budova konskej železnice v Bratislave s lešením počas pamiatkovej obnovy. Pohľad od križovatky. Anon., 15.9.1990. 240

 Dunajské zhlavie žst. Bratislava-Petržalka počas rekonštrukcie. Odb. zo starej trate na provizórne koľajisko, v pozadí cest. nadjazd. Foto: D. Selecký, cca 1992. 180 x 108

Dunajské zhlavie žst. Bratislava-Petržalka počas rekonštrukcie. Odb. zo starej trate na provizórne koľajisko, v pozadí cest. nadjazd. Foto: D. Selecký, cca 1992. 180 x 108

Dunajské zhlavie žst. Bratislava-Petržalka počas rekonštrukcie. Odb. zo starej trate na provizórne koľajisko, v pozad

 Ostrov. nástupište bez strechy so vstupom do podchodu. Text: Trenčín - z výstavby žel. stanice - výstavba perónov. Anon, cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová. 130 x 88

Ostrov. nástupište bez strechy so vstupom do podchodu. Text: Trenčín - z výstavby žel. stanice - výstavba perónov. Anon, cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová. 130 x 88

Ostrov. nástupište bez strechy so vstupom do podchodu. Text: Trenčín - z výstavby žel. stanice - výstavba perónov. A

 Pláň so staveb. materiálom, ľudia pri obsluhe miešačky betónu. V pozadí koľajisko. Text: Trenčín - z výstavby žel. stanice - výstavba skladu vozň. a kus. zásielok a spešnín. Anon., cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová. 132 x 88

Pláň so staveb. materiálom, ľudia pri obsluhe miešačky betónu. V pozadí koľajisko. Text: Trenčín - z výstavby žel. stanice - výstavba skladu vozň. a kus. zásielok a spešnín. Anon., cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová. 132 x 88

Pláň so staveb. materiálom, ľudia pri obsluhe miešačky betónu. V pozadí koľajisko. Text: Trenčín - z výstavby ž

 Rač. zhlavie žst. Bratislava hl. st. počas rekonštrukcie. Robotníci v pracovnom pri práci, vozík MUV a podbíjačka. Pohľad zo 6. nást. Foto: M. Entner, 6.8.1995. 178 x 126, COLOR

Rač. zhlavie žst. Bratislava hl. st. počas rekonštrukcie. Robotníci v pracovnom pri práci, vozík MUV a podbíjačka. Pohľad zo 6. nást. Foto: M. Entner, 6.8.1995. 178 x 126, COLOR

Rač. zhlavie žst. Bratislava hl. st. počas rekonštrukcie. Robotníci v pracovnom pri práci, vozík MUV a podbíjačka.

 Stavenisko žst. Bratislava-Petržalka. Dve koľaje provizórneho koľajiska, v strede záberu stará výpravná budova. Foto: D. Selecký, cca 1992. 182 x 108

Stavenisko žst. Bratislava-Petržalka. Dve koľaje provizórneho koľajiska, v strede záberu stará výpravná budova. Foto: D. Selecký, cca 1992. 182 x 108

Stavenisko žst. Bratislava-Petržalka. Dve koľaje provizórneho koľajiska, v strede záberu stará výpravná budova. Fot

 Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad na rozostavané ostrovné nástupište. Anon., cca 1950. 118 x 80

Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad na rozostavané ostrovné nástupište. Anon., cca 1950. 118 x 80

Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad na rozostavané ostrovné nástupište. Anon., cca 1950. 118 x

 Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad z cestnej strany. Drevené lešenie. Anon, cca 1950. 180 x 130

Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad z cestnej strany. Drevené lešenie. Anon, cca 1950. 180 x 130

Výpravná budova Banská Bystrica počas výstavby. Pohľad z cestnej strany. Drevené lešenie. Anon, cca 1950. 180 x 130

 Výpravná budova v Banskej Bystrici počas výstavby. Drevené lešenia, burinou zarastené perónne hrany. Anon., cca 1950. 163 x 123

Výpravná budova v Banskej Bystrici počas výstavby. Drevené lešenia, burinou zarastené perónne hrany. Anon., cca 1950. 163 x 123

Výpravná budova v Banskej Bystrici počas výstavby. Drevené lešenia, burinou zarastené perónne hrany. Anon., cca 1950

 Železn. sklad s dreveným lešením. Text: Trenčín - výstavba žel. stanice, výstavba skladu vozň. a kus. zásielok a spešnín. Anon., cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová.130 x 90

Železn. sklad s dreveným lešením. Text: Trenčín - výstavba žel. stanice, výstavba skladu vozň. a kus. zásielok a spešnín. Anon., cca 1941 - 1942. Repro: T. Grófová.130 x 90

Železn. sklad s dreveným lešením. Text: Trenčín - výstavba žel. stanice, výstavba skladu vozň. a kus. zásielok a

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky