SK (N)
 

Nové trate - BŽOK

 
 Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Betónové piliere v mieste nájazdu na most od ÚNS, v pozadí budova železničnej ubytovne. Foto: M. Macura, cca 1983. 182 x 118

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Betónové piliere v mieste nájazdu na most od ÚNS, v pozadí budova železničnej ubytovne. Foto: M. Macura, cca 1983. 182 x 118

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Betónové piliere v mieste nájazdu na most od ÚNS, v pozadí budova žele

 Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Pohľad na most v ose koľaje v mieste vjazdu na most. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 128.

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Pohľad na most v ose koľaje v mieste vjazdu na most. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 128.

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Pohľad na most v ose koľaje v mieste vjazdu na most. Foto: M. Macura, cca

 Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Rozostavaný bratislavský nájazd zo starej cesty. Foto: M. Macura, cca 1983. 182 x 128

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Rozostavaný bratislavský nájazd zo starej cesty. Foto: M. Macura, cca 1983. 182 x 128

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Rozostavaný bratislavský nájazd zo starej cesty. Foto: M. Macura, cca 198

 Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme bratislavská strana. Foto: M. Macura, cca 1983. 128 x 88

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme bratislavská strana. Foto: M. Macura, cca 1983. 128 x 88

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme bratis

 Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme petržalská strana. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 128

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme petržalská strana. Foto: M. Macura, cca 1983. 180 x 128

Bratislava - Prístavný most počas výstavby. Žeriav Krokodíl ukladá na piliere prefabrikované nosníky. Zrejme petrž

 Bratislavský nájazd na Prístavný most počas výstavby. Stavenisko so žeriavmi, v pozadí sídlisko. Foto: M. Macura, cca 1983, 128 x 90.

Bratislavský nájazd na Prístavný most počas výstavby. Stavenisko so žeriavmi, v pozadí sídlisko. Foto: M. Macura, cca 1983, 128 x 90.

Bratislavský nájazd na Prístavný most počas výstavby. Stavenisko so žeriavmi, v pozadí sídlisko. Foto: M. Macura, c

 Pohľad zdola robotníkov na betónovom pilieri Prístav. mosta v Bratislave, na ktorý mostný žeriav krokodíl ukladá betón. prefabr. nosník, Foto: Macura M., cca 1980. (evid. aj v tab. Foto fond nový -Technika), 180 x 130 mm

Pohľad zdola robotníkov na betónovom pilieri Prístav. mosta v Bratislave, na ktorý mostný žeriav krokodíl ukladá betón. prefabr. nosník, Foto: Macura M., cca 1980. (evid. aj v tab. Foto fond nový -Technika), 180 x 130 mm

Pohľad zdola robotníkov na betónovom pilieri Prístav. mosta v Bratislave, na ktorý mostný žeriav krokodíl ukladá be

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky