SK (N)
 

Nové trate - Zvolen - Krupina

 
 Debnenie pre betónovanie cestného mosta cez trať. Pohľad v osi cesty. Vľavo dva drevené baraky. Vzadu hory. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 142 x 90

Debnenie pre betónovanie cestného mosta cez trať. Pohľad v osi cesty. Vľavo dva drevené baraky. Vzadu hory. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 142 x 90

Debnenie pre betónovanie cestného mosta cez trať. Pohľad v osi cesty. Vľavo dva drevené baraky. Vzadu hory. Text: Výs

 Dlhý most s radom kamenných oblúkov a oceľovým stredným trapézovým poľom s hornou mostovkou. Vpredu skupina civilov, vzadu hora. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Dlhý most s radom kamenných oblúkov a oceľovým stredným trapézovým poľom s hornou mostovkou. Vpredu skupina civilov, vzadu hora. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Dlhý most s radom kamenných oblúkov a oceľovým stredným trapézovým poľom s hornou mostovkou. Vpredu skupina civilov

 Dohotovený kamenný most s májkou. Pod dvoma klenbami je lešenie. Vpredu regulovaný vodný kanál. Skupina úradníkov. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 141 x 90

Dohotovený kamenný most s májkou. Pod dvoma klenbami je lešenie. Vpredu regulovaný vodný kanál. Skupina úradníkov. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 141 x 90

Dohotovený kamenný most s májkou. Pod dvoma klenbami je lešenie. Vpredu regulovaný vodný kanál. Skupina úradníkov.

 Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný kanál a stavebná drážka s plechovým huntíkom. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný kanál a stavebná drážka s plechovým huntíkom. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný kanál a stavebná drážka s plechovým huntíkom. Text:

 Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný tok. Na moste postávajú ľudia. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný tok. Na moste postávajú ľudia. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Dole regulovaný vodný tok. Na moste postávajú ľudia. Text: Výstavba trate Zv

 Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Vzadu zalesnený kopec. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Vzadu zalesnený kopec. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Dohotovený kamenný most. Pohľad zboku. Vzadu zalesnený kopec. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1

 Drevené lešenie, na ňom mechanický vrátok a kladka. Pod lešením jama s dreveným pažením, vedľa rúra s vytekajúcou vodou. Vzadu holá stráň. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 130 x 90

Drevené lešenie, na ňom mechanický vrátok a kladka. Pod lešením jama s dreveným pažením, vedľa rúra s vytekajúcou vodou. Vzadu holá stráň. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 130 x 90

Drevené lešenie, na ňom mechanický vrátok a kladka. Pod lešením jama s dreveným pažením, vedľa rúra s vytekajúc

 Drevené skruže pre klenby železničného mosta, nad nimi provizórna drevená mostovka. Vpredu kamenné kvádre, vzadu zalesnený kopec. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Drevené skruže pre klenby železničného mosta, nad nimi provizórna drevená mostovka. Vpredu kamenné kvádre, vzadu zalesnený kopec. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Drevené skruže pre klenby železničného mosta, nad nimi provizórna drevená mostovka. Vpredu kamenné kvádre, vzadu za

 Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci, v popredí dvaja tlačia huntík, Za zárezom rozostavaná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 143

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci, v popredí dvaja tlačia huntík, Za zárezom rozostavaná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 143

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci, v popredí dvaja tlačia

 Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci. Pneumatická vŕtačka. Za zárezom rozostavaná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci. Pneumatická vŕtačka. Za zárezom rozostavaná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke a na svahu robotníci. Pneumatická vŕtačka. Z

 Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke robotníci v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 142 x 93

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke robotníci v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 142 x 93

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plech. huntíkmi. Pri drážke robotníci v civile. Text: Výstavba trate Zvole

 Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plechovými huntíkmi. Ľudia pri odkopávaní svahu. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plechovými huntíkmi. Ľudia pri odkopávaní svahu. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 144 x 90

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou a plechovými huntíkmi. Ľudia pri odkopávaní svahu. Text: Výstavba trate Zvo

 Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou Pri drážke robotníci s kladivami v civile. Za zárezom výpravná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 142

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou Pri drážke robotníci s kladivami v civile. Za zárezom výpravná budova. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 142

Hlinito-skalný zárez s poľnou drážkou Pri drážke robotníci s kladivami v civile. Za zárezom výpravná budova. Text

 Hlinito-skalný zárez, v ňom stavebná drážka. Ľudia pri odkopávaní zárezu, vŕtanie pneumatickou vŕtačkou. Vzadu výhľad do krajiny. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 142

Hlinito-skalný zárez, v ňom stavebná drážka. Ľudia pri odkopávaní zárezu, vŕtanie pneumatickou vŕtačkou. Vzadu výhľad do krajiny. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 142

Hlinito-skalný zárez, v ňom stavebná drážka. Ľudia pri odkopávaní zárezu, vŕtanie pneumatickou vŕtačkou. Vzadu

 Hlinito-skalný zárez. Vľavo vpredu robotník pri práci s pneumat. vŕtačkou, vzadu ďalší pri zemných prácach. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 144

Hlinito-skalný zárez. Vľavo vpredu robotník pri práci s pneumat. vŕtačkou, vzadu ďalší pri zemných prácach. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 90 x 144

Hlinito-skalný zárez. Vľavo vpredu robotník pri práci s pneumat. vŕtačkou, vzadu ďalší pri zemných prácach. Text

 Jamy s dreveným pažením, drevené lešenie, pracovná drážka s plech. huntíkom, robotníci s drevenými fúrikmi pri práci, vzadu násyp v stavbe. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 145 x 92

Jamy s dreveným pažením, drevené lešenie, pracovná drážka s plech. huntíkom, robotníci s drevenými fúrikmi pri práci, vzadu násyp v stavbe. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 145 x 92

Jamy s dreveným pažením, drevené lešenie, pracovná drážka s plech. huntíkom, robotníci s drevenými fúrikmi pri p

 Kamenný most v stavbe. Hotové klenby, ešte s lešením a skružami. Dole stavebná drážka. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Kamenný most v stavbe. Hotové klenby, ešte s lešením a skružami. Dole stavebná drážka. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Kamenný most v stavbe. Hotové klenby, ešte s lešením a skružami. Dole stavebná drážka. Text: Výstavba trate Zvolen

 Kamenný most v stavbe. Vpr. hotové dielo, vľ. lešenie a klenb. skruže. Na moste ľudia tlačia plech. huntíky. Dole kamenné kvádre. Vzadu drevený barak a les. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 141 x 91

Kamenný most v stavbe. Vpr. hotové dielo, vľ. lešenie a klenb. skruže. Na moste ľudia tlačia plech. huntíky. Dole kamenné kvádre. Vzadu drevený barak a les. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 141 x 91

Kamenný most v stavbe. Vpr. hotové dielo, vľ. lešenie a klenb. skruže. Na moste ľudia tlačia plech. huntíky. Dole ka

 Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby v stavbe. Sklupina pózujúcich ľudí v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby v stavbe. Sklupina pózujúcich ľudí v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 140 x 90

Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby v stavbe. Sklupina pózujúcich ľudí v civ

 Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby. Vpravo dole stavebná drážka. Sklupina pózujúcich ľudí v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 91

Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby. Vpravo dole stavebná drážka. Sklupina pózujúcich ľudí v civile. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 91

Kamenný most v stavbe. Vpravo hotové dielo, vľavo drevené lešenie a klenby. Vpravo dole stavebná drážka. Sklupina p

 Kamenný nadjazd železnice nad cestou v stavbe. Práce na oporách. Ľudia v krojoch a civile s drev. fúrikmi, dvaja úradníci v civile. Pohľad do krajiny, vzadu hory. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 90

Kamenný nadjazd železnice nad cestou v stavbe. Práce na oporách. Ľudia v krojoch a civile s drev. fúrikmi, dvaja úradníci v civile. Pohľad do krajiny, vzadu hory. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 143 x 90

Kamenný nadjazd železnice nad cestou v stavbe. Práce na oporách. Ľudia v krojoch a civile s drev. fúrikmi, dvaja úrad

 Kamenný priepust v práci. Nad dohotoveným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Vpravo hore motorový rušník. Ľudia pózujú v odvádzacom kanále. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 92 x 143

Kamenný priepust v práci. Nad dohotoveným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Vpravo hore motorový rušník. Ľudia pózujú v odvádzacom kanále. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 92 x 143

Kamenný priepust v práci. Nad dohotoveným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Vpravo hore motorový rušn

 Kamenný priepust v práci. Nad rozpracovaným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia 84 x 114

Kamenný priepust v práci. Nad rozpracovaným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia 84 x 114

Kamenný priepust v práci. Nad rozpracovaným murárskym dielom provizórne drevené premostenie. Text: Výstavba trate Zvo

 Kamenný priepust v práci. Rozostavané opory, drevené provizórne premostenie. Dole kopa kameňa, ľudia pri práci. Vzadu stromy. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 110 x 83

Kamenný priepust v práci. Rozostavané opory, drevené provizórne premostenie. Dole kopa kameňa, ľudia pri práci. Vzadu stromy. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 110 x 83

Kamenný priepust v práci. Rozostavané opory, drevené provizórne premostenie. Dole kopa kameňa, ľudia pri práci. Vzad

 Kamenný železničný most v stavbe. V klenbe sú skruže. Ľudia pracujú na dohotovovanom násype. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Kamenný železničný most v stavbe. V klenbe sú skruže. Ľudia pracujú na dohotovovanom násype. Text: Výstavba trate Zvolen - Krupina. Foto: Anon., cca 1923, farebná xerokópia. 112 x 83

Kamenný železničný most v stavbe. V klenbe sú skruže. Ľudia pracujú na dohotovovanom násype. Text: Výstavba trate

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky